Thursday 18 August 2016

[Hỏi đáp Toán lớp 4] - Bài toán về vòi nước - Bài 1

[Hỏi đáp Toán lớp 4] - Hai bể nước chứa 3200 lít nước, cùng một lúc người ta mở vòi nước lấy nước ra. 1 phút bể một lấy ra 25 lít, 1 phút bể hai lấy ra 20 lít. Sau 40 phút 2 vòi đóng lại thì mức nước của 2 bể bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bể có bao nhiêu lít nước.

Hướng dẫn
Một phút bể một lấy ra nhiều hơn bể hai số lít nước là: 25 - 20 = 5 (lít)
Bể một nhiều hơn bể hai số lít nước là: 40 x 5 = 200 (lít)
Bể một lúc đầu có số lít nước là: (3200 + 200) : 2 = 1700 (lít)
Bể hai lúc đầu có số lít nước là: 3200 - 1700 = 1500 (lít)
Đáp số: Bể 1: 1700 lít nước
.              Bể 2: 1500 lít nước


Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 4 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 4. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "Tuyển tập 23 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Violympic trên mạng".
Quý bậc PH quan tâm, liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325 để đặt mua tài liệu.
Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu, các bậc PHHS có thể xem chi tiết tại đây

No comments: