Wednesday 24 August 2016

Một số dạng bài tập về THỜI GIAN Toán lớp 3

[Toán lớp 3] - Xin giới thiệu với các em "MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ THỜI GIAN LỚP 3" . Chúc các em học tốt!

Bài viết liên quan:
A - Lý thuyết cần nắm
 
B - Bài tập tự luyện


  1. Lý đi từ nhà lúc 7 giờ kém 10 phút . Lý đến trường lúc 7 giờ 5 phút. Hỏi Lý đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút ?
a.  10 phút                            b. 5 phút                   c. 15 phút             d. 7 giờ 5 phút

  1. Trong một năm, ngày 27 tháng 5 là thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là :
        A. Thứ ba          B. Thứ năm             C. Thứ tư            D. Thứ sá

  1. Ngày 29 tháng 4 là thứ năm thì ngày 2 tháng 5 cùng năm đó là:
a. Thứ bảy                              b .Thứ hai                               c. Chủ nhật

     4. Tháng nào chỉ có 28 hoặc 29 ngày?
     a. Tháng 1                               b. Tháng 2                              c .Tháng 3

     5. Hàng ngày em đi ngủ lúc 10 giờ đêm và thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau, Mỗi ngày em ngủ được :

       a. 16 giờ              b. 7 giờ               c. 6 giờ           d. 8 giờ    6. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?


    a  6 giờ  13 phút
    b  6 giờ  15 phút
    c  7 giờ kém 45 phút
     7. Trong 1 năm,
Các tháng có 30 ngày là: ………………………………………………………………………………………………………………..
Các tháng có 31 ngày là: …………………………………………………………………………………………………………………
8. Ngày 8/3 là chủ nhật .Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?
  ...............................................................................................................................


No comments: