Wednesday 17 August 2016

[Violympic Toán lớp 3] - Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 6)

[Violympic Toán lớp 3] - Hôm nay nguyentrangmath.com xin giới thiệu với các em học sinh lớp 3 các dạng Toán về số tự nhiên mà các em sẽ gặp phải trong kì thi Violympic sắp tới. Chúc các em học tốt!

Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 6)
Dạng 51: Tìm một số có hai chữ số biết tổng của hai chữ số đó bằng 8 và hiệu của chữ số hàng đơn vị với chữ số hàng chục bằng 4.
Hướng dẫn
Các số có tổng hai chữ số bằng 8 là: 80; 17; 71; 26; 62; 35; 53; 44
Trong các số trên số có hiệu của chữ số hàng đơn vị với chữ số hàng chục bằng 4 là 26.
Vậy số phải tìm là 26.
Dạng 52: Khi thực hiện phép nhân 2345 với 6. Do sơ ý, Minh viết nhầm thừa số 6 thành 9. Vậy tích của phép nhân tăng thêm bao nhiêu?
Hướng dẫn
Hiệu của 9 và 6 là: 9 - 6 = 3
Tích tăng thêm là: 2345 x 3 = 7035


Dạng 53: Tính: 25 x 48 - 50 x 24 + 405
Hướng dẫn     
25 x 48 - 50 x 24 + 405
= 25 x 48 - 25 x 2 x 24 + 405
= 25 x 48 - 25 x 48 + 405
= 0 + 405
= 405
Dạng 54: Một phép chia hết có số chia là 8, số dư là 5. Để phép chia đó thành phép chia hết và thương tăng thêm 4 đơn vị thì cần thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị.
Hướng dẫn
Cần thêm vào số bị chia số đơn vị là: 4 x 8  - 5 = 27
Dạng 55: Hai số có tổng bằng 849, biết rằng nếu tăng số thứ hai lên gấp 2 lần thì được tổng mới là 1351. Tìm hai số đó.
Hướng dẫn
Tổng mới hơn tổng lúc đầu 1 lần số thứ hai.
Số thứ hai là: 1351 - 849 = 502
Số thứ nhất là: 849 - 502 = 347
Dạng 56Tính hiệu của số lẻ lớn nhất có 4 chữ số và số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau.
Hướng dẫn
Số lẻ lớn nhất có 4 chữ số là: 9999
Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 986
Hiệu của hai số đó là: 9999 - 986 = 9013
Dạng 57: Lấy hai chữ số 1 và 2 là chữ số hàng trăm, lấy hai chữ số  3 và 4 làm chữ số hàng chục, lấy 2 chữ số 5 và 6 làm chữ số hàng đơn vị. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện trên?
Hướng dẫn
Các số lập được là: 135; 136; 145; 146; 235; 236; 245; 246.
Vậy có thể lập được 8 số thỏa mãn đề bài
Dạng 58: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 500 + 50 ... 200 + 349
Hướng dẫn
Ta có: 500 + 50 = 550; 200 + 349 = 549
Vì 549 < 550 nên: 500 + 50 > 200 + 349
Dạng 59An viết dãy số: 2; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; 2; ...(Bắt đầu là 2, tiếp đến 2 số 1 rồi lại đến 2, ...) Hỏi số hạng thứ 31 của dãy là số 2 hay số 1?
Hướng dẫn

Số hạng thứ nhất, thứ 4, thứ 7, thứ 10 , ...là số 2 (Chia cho 3 dư 1)
Vì 31 : 3 dư 1 nên số thứ 31 là số 2
Dạng 60: Tìm một số có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị gấp 4 lần chữ số hàng chục và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì số đó tăng thêm 54 đơn vị
Hướng dẫn

Các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị gấp 4 lần chữ số hàng chục là: 14; 28.
Ta có: 41 - 14 = 27; 82 - 28 = 54
Vậy số phải tìm là 24
(Còn nữa)
Nguyễn Trang
Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 3 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 3. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Violympic trên mạng".
Quý bậc PH quan tâm, liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325 để đặt mua tài liệu.
Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu, các bậc PHHS có thể xem chi tiết tại đây.

No comments: