Wednesday 5 October 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2016 - 2017

[Toán lớp 3] - Nguyentrangmath.com đã TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 1 - NĂM 2016 - 2017. Chúc các em học tốt - thi tốt!

Có thể bạn quan tâm:
Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Mai có 25 quyển vở. Mẹ mua thêm cho Mai 17 quyển vở nữa. Hỏi Mai có bao nhiêu quyển vở?
Câu 2: Tính: 45 + 23 = ….
Câu 3: Tính 81 – 35 = ….
Câu 4: Trong thùng có 75 lít dầu. Sau khi lấy ra 27 lít thì số dầu còn lại trong thùng là: … lít
Câu 5: Tìm x biết: X + 251 = 694
Câu 6: Tìm X biết; 875 – X = 431
Câu 7: Hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và 28 là: ....
Câu 8: Tổng của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: ....
Câu 9: Tuổi của mẹ hiện nay là 41 tuổi. Tuổi mẹ cách đây 5 năm là: … tuổi
Câu 10: Đổi: 2dm 5cm = …cm
Câu 11: Mai có 4 chục quyển vở, nhiều hơn Lan 6 quyển vở. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?Bài 2: Sắp xếpBài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: Tính: 91 – 75 = …
a) 6             b) 16          c) 26           d) 36
Câu 2: Tính: 165 + 203 = …
a) 168                  b) 398                  c) 368                  d) 362
Câu 3: Số bé nhất trong các số: 672; 680; 685; 669 là:
a) 680        b) 685        c) 672        d) 669
Câu 4: Số lớn nhất trong các số: 899; 796; 900; 875 là: …
a) 796        b) 875        c) 900        d) 899
Câu 5: Tính: 653 – 420 =
a) 253        b) 333        c) 273        d) 233
Câu 6: Số liền trước của 175 là:
a) 174        b) 173        c) 176        d)177
Câu 7: 362 = … + 60 + 2
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a) 400        b) 200        c) 300        d) 30
215 + … + = 318 + 245
Câu 8: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a) 248        b) 318        c) 345        d) 348
Câu 9:  Số gồm 2 chục va 3 đơn vị là:
a) 23           b) 302        c) 203                  d) 32
Câu 10: Hiệu của hai số kém số bị trừ 78 đơn vị. Tìm số trừ của phép trừ đó
a) 88           b) 78          c) 68           d) 178
Câu 11: Số bút chì màu Lan có là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục là chẵn. Lan có nhiều hơn Mai 16 cái bút chì màu. Hỏi Mai có bao nhiêu bút chì màu?
a) 64 cái     b) 76 cái     c) 86 cái     d) 74 cái
Câu 12: cho 3 chữ số 0; 3; 6. Viết được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho?
a) 5   b) 4   c) 3   d) 6

Xem đầy đủ hướng dẫn giải chi tiết tại đây

Nguyễn Trang tổng hợp
Bài viết liên quan:

No comments: