Tuesday 25 October 2016

Tổng hợp và hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5 năm 2016 - 2017

[Toán lớp 3] - Nguyentrangmath.com đã TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 5 - NĂM 2016 - 2017 và có hướng dẫn chi tiết. Chúc các em học tốt - thi tốt!
Có thể bạn quan tâm:
BÀI 1: SẮP XẾP THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN

BÀI 2: ĐI TÌM KHO BÁU
Câu 1: Tính: 40 : 4 = …

Câu 2: 1/3 của 27m là: …m

Câu 3: Tính: 48 : 6 = …

Câu 4: 1/6 của 42 kg thêm 4kg thì được … kg

Câu 5: Tìm X biết: X x 3 x 5 = 15

Câu 6: Lấy 1/6 của 60 trừ đi 15 thì được kết quả là:…

Câu 7: 1/5 của 45 là…

Câu 8: Tính 74 x 4 = …

Câu 9: Số liền sau số 475 là …

Câu 10: Tìm X, biết X : 5 : 2 = 14

BÀI 3: CÓC VÀNG TÀI BA
Câu 1: 1/4 của 16m là: …
a) 12m                 b) 4             c) 20           d) 4m
Hướng dẫn:

Câu 2: Tính: 804 – 664 = …
a) 64           b) 140                  c) 250                  d) 160

Câu 3: Tính: 678 – 594 = …
a) 174        b) 184        c) 94           d) 84

Câu 4: 1/3 của 21 là: …
a) 7m                   b) 24          c) 8m                   d) 7

Câu 5: Tính: 56 x 3 – 48 = …
a) 150                  b) 120                  c) 127                  d) 147

Câu 6: Tính: 21 x 2 : 6 = …
a) 3             b) 4             c) 7             d) 36

Câu 7: Tìm X biết: X : 6 =  45 - 36
a) 54           b) 48          c) 58           d) 60

Câu 8: Tim X, biết: 6 x X = 147 – 99
a) 7             b) 9             c) 6             d) 8

Câu 9: Một người mang 28 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán được  số trứng và 4 quả. Số trứng đã bán là …quả
a) 15           b) 6             c) 8             d) 11
      
Câu 10: Tích của hai số là 24. Nếu lấy thừa số thứ nhất chia cho 4 và nhân thừa số thứ hai với 9 thì được hai số mới có tích là: …

Xem đầy đủ và hướng dẫn chi tiết tại đây:


Nguyễn Trang tổng hợp
Bài viết liên quan:

No comments: