Thursday 18 August 2016

[Toán lớp 4]- Bốn phép tính với số tự nhiên (Phần 1)

[Toán lớp 4] - Cộng, trừ, nhân, chia là bốn phép tính mà các em cần phải nắm chắc để giải được tất cả các bài Toán lớp 4 cũng như các bài Toán sau này. Hôm nay, nguyentrangmath.com sẽ giới thiệu với các em kiến thức về Bốn phép tính với số tự nhiên phần 1 (Phép cộng, Phép trừ) để các em nắm vững kiến thức. Chúc các em học tốt!

A - PHÉP CỘNG
1. Cộng một số với một hiệu
Muốn cộng một số với một hiệu, ta cộng số đó với số bị trừ rồi trừ đi số trừ.
Vận dụng để tính nhẩm:
127 + 68 = 127 + (70 - 2) = 127 + 70 - 2 = 197 - 2 = 195
2. Bất kì số nào cộng với số 0 cũng bằng chính số đó.
3. a) Tổng của hai số có một chữ số nếu bằng một số có hai chữ số thì chữ số hàng chục của tổng là .
b) Tổng của hai số có hai chữ số mà là  một số có ba chữ số thì chữ số hàng trăm của tổng là 1.
4. Tổng của hai số chẵn là số chẵn

Ví dụ: 4 + 6 = 10
2 + 12 = 14
Số chẵn được kí hiệu là a x 2 hoặc k x 2 ( với a và k là hai số tự nhiên tùy ý).
5.  Tổng của các số chẵn là số chẵn
6. Tổng của hai số lẻ là số chẵn.
Số lẻ kí hiệu là: a x 2 + 1
7. Tổng của một số chẵn các số lẻ là số chẵn.
Ví dụ: 1 + 5 + 9 + 13 = 28. Trong đó:
  • Các số hạng đều là số lẻ.
  • Số lượng số hạng là số chẵn: 4 số hạng
  • Tổng các số là số chẵn.(28)
8. Tổng của một số chẵn với một số lẻ là số lẻ..
9. Tổng của một số lẻ các số lẻ là số lẻ
Ví dụ: 1 + 3 + 5 = 9. Trong đó:
  • Các số hạng đều là số lẻ
  • Số lượng số hạng là số lẻ (3 số)
  • Tổng số là số lẻ (49).
B - PHÉP TRỪ
1. Bất cứ số trừ nào trừ đi 0 cũng bằng chính nó.
2.  a) Hiệu của một số có 2 chữ số với 1 số có 1 chữ số mà là số có một chữ số thì hàng chục của số bị trừ phải bằng 1.
b) Hiệu của một số có ba chữ số với một số có hai chữ số mà là số có một chữ số thì hàng trăm của số bị trừ phải là 1, chữ số hàng chục của số trừ phải là 9.
3. Muốn trừ một số với một hiệu, ta cộng số đó với số trừ rồi trừ đi số bị trừ.
Ví dụ: 55 - (78 - 45)= 55 + 45 - 78 = 100-78= 22
Vận dụng tính nhẩm:
63 - 38 = 63 - (40 - 2) = 63 + 2 - 40 = 65 - 40 = 25.
4. Hiệu của hai số chẵn là số chẵn.
5. Hiệu của hai số lẻ là số chẵn.
6. Hiệu của một số lẻ và số chẵn là số lẻ
  • Lẻ - chẵn = lẻ
  • Chẵn - lẻ = lẻ
Nguyễn Trang
Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 4 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 4. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "Tuyển tập 23 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Violympic trên mạng".
Quý bậc PH quan tâm, liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325 để đặt mua tài liệu.
Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu, các bậc PHHS có thể xem chi tiết tại đây

No comments: