Thursday 19 April 2018

DANH SÁCH 57 TÀI LIỆU LỚP 5 CƠ BẢN và NÂNG CAO

DANH SÁCH TÀI LIỆU LỚP 5 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


3. Link violet: BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ TOÁN + TV LỚP 5 THEO TT22 - Link facebook: 
7. Link violet: 1400 bài toán tiểu học - Link facebook: 
8. Link violet: Chuyên đề các bài toán chuyển động - Link facebook: 
9. Link violet: Bài tập Ôn tập hè lớp 5 lên 6 - Link facebook: 
10. Link violet:500 BÀI TOÁN CHỌN LỌC LỚP 5 CÓ ĐÁP ÁN P1 - Link facebook: 
12. Link violet:CHỦ ĐỀ - PHÂN SỐ P3: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ  - Link facebook: 
13. Link violet: CHỦ ĐỀ - PHÂN SỐ P2  - Link facebook: 
14. Link violet: PHÂN SỐ P1 - Link facebook: 
16. Link violet: 216 BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRONG VIOLYMPIC LỚP 5 - Link facebook: 
17. Link violet:120 bài luyện Violympic Toán lớp 5 có đáp án - Link facebook: 
18. Link violet: 6 ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN LỚP 5 THEO THÔNG TƯ 22  - Link facebook: 
20. Link violet: Tuyển tập 52 đề thi HK1 môn Toán lớp 5 - Link facebook: 
21. Link violet: - Link facebook: CÁC BÀI TOÁN VỀ TBC LỚP 4 - 5
28. Tuyển tập 7 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao
29. TUYỂN TẬP 73 BÀI TOÁN CHỌN LỌC VỀ SỐ CHỮ SỐ - LỚP 5 - CÓ HDG CHI TIẾT
30.  ĐỀ THI HSG MÔN TOÁN + TV LỚP 4 + 5
31.  TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ
32.  Hướng dẫn dạy 7 dạng toán về tỉ số phần trăm
33. Chuyên đề 3: Bài toán liên quan đến điều kiện chia hết
34. Chuyên đề 2: Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các thành phần của phép tính
35. CHUYÊN ĐỀ 1: CHỮ SỐ TẬN CÙNG
36.  CHỦ ĐỀ 1: BÀI TẬP VỀ DÃY SỐ
37. CÁCH GIẢI CÁC DẠNG BÀI VỀ TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ
38. MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÍNH NHANH PHÂN SỐ Ở TIỂU HỌC.
39. CÁCH GIẢI DẠNG TOÁN TÍNH TỔNG CÁC SỐ ĐƯỢC LẬP TỪ MỘT SỐ CHỮ SỐ CHO TRƯỚC
40. Phương pháp giải DẠNG TOÁN ĐẾM SỐ
41.  MỘT SỐ BÀI TOÁN DẠNG LÃI VÀ LỖ LỚP 5
42. GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TẬP LÀM VĂN LỚP 4 - 5
43. HƯỚNG DẪN CÁCH DẠY HỌC SINH LỚP 5 ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG
44. MỘT SỐ BÀI TOÁN DẠNG LÃI VÀ LỖ LỚP 5
45.. 168 bài toán nâng cao lớp 5 có lời giải
46. Tổng hợp các bài Toán cổ dân gian
47. HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN TÍNH NHANH PHÂN SỐ
48Hướng dẫn một số dạng toán về tỉ số phần trăm
49. CHUYÊN ĐỀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI
50.BÀI TOÁN TÍNH TỔNG CỦA DÃY SỐ CÓ QUY LUẬT CÁCH ĐỀU.
51. Các bài toán suy luận tiểu học
52. TUYỂN TẬP 88 BỘ ĐỀ CẢM THỤ VĂN HỌC – LỚP 5 CÓ GỢI Ý
53. Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học giải các bài toán tính nhanh
54. Tìm hai số khi biết hiệu hai số (Giải toán bằng phương pháp khử)
55. Chuyển động đều - Tỉ lệ thuận nghịch
56. Một số bài Toán sử dụng phương pháp giả thiết tạm
57. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ VÒI NƯỚC