Thursday 18 August 2016

400 BÀI ÔN LUYỆN VIOLIMPIC LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN (P1)

[Violympic Toán lớp 3] - 400 BÀI ÔN LUYỆN VIOLIMPIC LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN (P1) là các bài Toán mà nguyentrangmath giới thiệu với các em để các em làm quen và rèn luyện các dạng Toán thi Violympic nhằm đạt kết quả cao trong kì thi violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017. Chúc các em ôn tập tốt!

Có thể bạn quan tâm:


400 BÀI ÔN LUYỆN VIOLIMPIC LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN (P1)
Bài 1: Tìm số bị chia trong phép chia có số chia là 6, số dư là số lớn nhất có thể có, thương là 27?....................
Hướng dẫn:
          Số dư là số dư lớn nhất có thể là: 6 – 1 = 5
          Số bị chia là: 27 x 6 + 5 = 167
Xem chi tiết các dạng và phương pháp giải tại: Phép chia - Số dư

Bài 2: Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 128, số dư là 3, thương bằng 5?..........
Hướng dẫn:
          Số bị chia là: (128 – 3) : 5 = 25
Bài 3: Tìm y biết:
a) y x 5 – 15 = 40
y x 5       = 40 + 15
y x 5       = 55
y             = 55 : 5
y             = 11
b) 75 – y x 5 = 30
   y x 5 = 75 – 30
                   y x 5 = 45
                    y        = 45 : 5
                   y        = 9
Bài 4: Tìm số bị chia trong phép chia có số dư là 7, số dư là số lớn nhất có thể có, thương bằng 18?..............................
Hướng dẫn:
          Số dư lớn nhất có thể bằng 7 thì số chia là: 7 + 1 = 8
          Số bị chia là: 18 x 8 + 7 = 151
Bài 5: Hiệu hai số là 356. Nếu tăng số bị trừ 56 đơn vị và giảm số bị trừ 28 đơn vị thì hiệu mới là?.................
Hướng dẫn:
          Hiệu mới là: 356 + 56 + 28 = 440
Bài 6: Tổng hai số là 789. Nếu tăng số thứ nhất 76 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 59 đơn vị thì tổng mới là…………….
Hướng dẫn:
          Tổng mới là: 789 + 76 – 59 = 806
Xem chi tiết các dạng và phương pháp giải tại: Dang tăng, giảm, ít hơn, nhiều hơn
Bài 7: Có hai can đựng dầu, can thứ nhất đựng 26l dầu. Can thứ hai bớt đi 3l thì số dầu còn lại ít hơn can thứ nhất 8l. Hỏi can thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?.............
Hướng dẫn:
          Can thứ hai ít hơn can thứ nhất số lít dầu là: 8 – 3 = 5 (l)
          Can thứ hai đựng số lít dầu là: 26 – 5 = 21 (l)
Bài 8: Số viên bi của Bình bằng ½ số viên bi của Tùng. Nếu Tùng cho Bình 4 viên thì số viên bi của hai bạn bằng nhau.Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
Hướng dẫn:
          Tùng hơn Bình số bi là: 4 x 2 = 8 (viên)
          Coi số bi của Bình là 1 phần thì số bi của Tùng là 2 phần
          Hiệu số phần bằng nhau là: 2 – 1 = 1 (phần)
          Số bi của Bình là: 8 : 1 x 1 = 8 (viên)
          Số bi của Tùng là: 8 x 2 = 16 (viên)
Bài 9: Trong một phép nhân, khi giữ nguyên thừa số thứ nhất, tăng số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích sẽ thay đổi thế nào? (khoanh tròn vào 1 trong 4 đáp án sau)
  1. Tích tăng lên 2 đơn vị.           B. Tích tăng lên 2 lần
  2. Tích tăng lên 4 lần.                     D. Tích tăng lên một số gấp 2 lần
                                                                                thừa số thứ nhất.
Bài 10: Năm nay con 4 tuổi, 3 năm nữa tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?.................
Hướng dẫn:
          Tuổi con 3 năm nữa là: 4 + 3 = 7 (tuổi)
          Tuổi bố 3 năm nữa là: 7 x 7 = 49 (tuổi)
          Tuổi bố hiện nay là: 49 – 3 = 46 (tuổi)
Bài 11: Hiện nay bố 40 tuổi và gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con sau 3 năm nữa?......................
Hướng dẫn:
          Tuổi con hiện nay là: 40 : 4 = 10 (tuổi)
          Tuổi con 3 năm nữa là: 10 + 3 = 13 (tuổi)
Xem thêm các bài Toán tính tuổi tại: 41 bài Toán tính tuổi có đáp án
Bài 12: Bác Loan nuôi một số gà, vịt, ngan. Số gà gấp đôi số vịt, số vịt gấp đôi số ngan. Biết nhà bác nuôi 24 con vịt. Số gà và ngan nhà bác Loan là?(khoanh vào 1 trong 4 đáp án sau)
  1. 48 con gà, 24 con vịt                     B. 48 con gà, 12 con ngan.
  2. 12 con gà, 48 con ngan           D. 24con gà, 12 con ngan.
Hướng dẫn:
          Số ngan nhà bác nuôi là: 24 : 2 = 12 (con)
          Số gà bác nuôi là: 24 x 2 = 48 (con)
          Chọn B
Tải về bản đầy đủ tại đây
Nguyễn Trang

Bài viết liên quan:

2 comments:

Unknown said...

Chào chị ạ. Cho e xin link ván đầy đủ với ạ. E xin cảm ơn ạ

Unknown said...

Chào chị ạ. Cho e xin link ván đầy đủ với ạ. E xin cảm ơn ạ