Thursday 6 January 2022

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 6 năm học 2021 - 2022


Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 6 năm học 2021 - 2022 (ngày mở 4/1/2022) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI THI SỐ 1 – Bức tranh bí ẩn. Chọn cặp giá trị bằng nhau BÀI THI SỐ 2 - Đừng để điểm rơi BÀI THI SỐ 3 – Điền ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 1 NĂM 2021-2022 VÒNG 6 (ngày mở vòng 4/ 1/ 2022) Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường sắp tới: - Toán Tiếng Việt 1: https://www.youtube.com/watch?v=aaBP-... - Toán Tiếng Anh 1: https://www.youtube.com/watch?v=vfTD_...

No comments: