Wednesday 27 September 2023

Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 3 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Có đáp án đúng)


Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 3 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Có đáp án đúng). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TV LỚP 3 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích).

Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 3 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Có đáp án đúng)


Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 3 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Có đáp án đúng). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TV LỚP 3 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích).

Tuesday 26 September 2023

Đấu trường Toán học lớp 3 Vòng loại cấp Trường năm 2023 - 2024


Đấu trường Toán học lớp 3 Vòng loại cấp Trường năm 2023 - 2024 (Có hướng dẫn giải). Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Saturday 23 September 2023

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 1 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024


Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 1 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024(Đấu trường Toán học lớp 3 Vòng 1 sơ loại cấp Trường). Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Friday 22 September 2023

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 ĐIỂM)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 1 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 ĐIỂM)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 ĐIỂM)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Thursday 21 September 2023

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 ĐIỂM có hướng dẫn giải)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có hướng dẫn giải). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 ĐIỂM có hướng dẫn)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). - VÒNG 2 TOÁN TV LỚP 4:    • Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 2 nă...   - VÒNG 1 TOÁN TV LỚP 4:    • Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 1 nă...   - VÒNG 1 TOÁN TA LỚP 4:    • Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4...  

Wednesday 20 September 2023

Tài liệu ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 1-2-3-4-5 có hướng dẫn giải

 Tài liệu ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 1-2-3-4-5 có hướng dẫn giải. Liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

Bộ đề luyện thi Toán quốc tế TIMO lớp 1-2-3-4-5 năm 2023 - 2024 (Vòng loại và Chung kết quốc gia):

- Lớp 1: https://www.toaniq.com/de-on-thi-toan-timo-lop-1-vong-chung-ket-quoc-gia-co-huong-dan/

- Lớp 2: https://www.toaniq.com/olympic-toan-quoc-te-timo-lop-2-theo-5-chuyen-de-trong-diem/

- Lớp 3: https://www.toaniq.com/de-on-thi-toan-timo-lop-3-vong-chung-ket-quoc-gia-co-huong-dan/

- Lớp 4: https://www.toaniq.com/boi-duong-on-thi-toan-quoc-te-timo-lop-4-theo-5-chuyen-de/

- Lớp 5: https://www.toaniq.com/boi-duong-toan-quoc-te-timo-lop-5-theo-5-chuyen-de-trong-diem/

Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu trực tiếp cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024


Tuyển tập 2 đề trắc nghiệm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024. Các bậc PH và thầy cô có thể tải tài liệu tại đây:
https://www.toaniq.com/de-on-thi-trang-nguyen-tieng-viet-lop-2-vong-2-nam-2023-2024/
Link xem trực tiếp:
https://www.youtube.com/watch?v=R85_d-446ms

Sunday 17 September 2023

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 ĐIỂM)


Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích). XEM THÊM VÒNG 1:    • Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1 nă...  

Saturday 16 September 2023

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 điểm)


Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích). XEM THÊM VÒNG 1:    • Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1 nă...  

Friday 15 September 2023

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 ĐIỂM)


Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 ĐIỂM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). XEM THÊM VÒNG 1:    • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 nă...  

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Có đáp án)


Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 ĐIỂM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). XEM THÊM VÒNG 1:    • Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 nă...  

Thursday 14 September 2023

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (300 điểm)


Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích).

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 điểm)


Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). XEM THÊM ĐỀ THI VÒNG 1:    • Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 nă...  

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (300 điểm)


Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 2 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). XEM THÊM VÒNG 1:    • Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 1 nă...   Cô Trang cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 NĂM 2023 – 2024 bao gồm có: Vòng 1 - Vòng 2 - Vòng 3 - Vòng 4 - Vòng 5 - Vòng 6 - Vòng 7 - Vòng 8 - Vòng 9 - Vòng 10 có đáp án chi tiết. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: - ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 10 NĂM 2023 - 2024: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... - ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 10 NĂM 2023 - 2024: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (300 điểm)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (300 điểm)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 1 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (300 điểm)


Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích). CHI TIẾT TẠI: https://www.toaniq.com/de-thi-violymp...

Tuesday 12 September 2023

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 điểm)


Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 điểm). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 điểm)


Giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 điểm). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 điểm)


Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức kèm đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Giải Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM)


Giải Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức 300 ĐIỂM). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 1 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Monday 11 September 2023

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (có đáp án)


Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức kèm đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (có đáp án)


Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 1 năm 2023 - 2024 (Đề chính thức kèm đáp án). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Friday 8 September 2023

Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 - 2024 (có đáp án đúng)


Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 - 2024 (có đáp án đúng). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TV LỚP 5 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích). Cô Trang cung cấp bộ đề ôn thi Violympic tiếng việt lớp 5 NĂM 2023 – 2024 bao gồm có: Vòng 1 - Vòng 2 - Vòng 3 - Vòng 4 - Vòng 5 - Vòng 6 - Vòng 7 có đáp án chi tiết. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: https://www.toaniq.com/de-on-thi-viol... - Violympic TV lớp 2:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 2 ...   - Violympic TV lớp 3:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 3 ...   - Violympic TV lớp 4:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 ...   - Violympic TV lớp 5:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 ...   *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 - 2024 (có đáp án đúng)


Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 - 2024 (có đáp án đúng). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TV LỚP 4 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích). Cô Trang cung cấp bộ đề ôn thi Violympic tiếng việt lớp 4 NĂM 2023 – 2024 bao gồm có: Vòng 1 - Vòng 2 - Vòng 3 - Vòng 4 - Vòng 5 - Vòng 6 - Vòng 7 có đáp án chi tiết. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: https://www.toaniq.com/de-on-thi-viol...

Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 (có đáp án đúng)


Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 (có đáp án đúng). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TV LỚP 3 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích). Cô Trang cung cấp bộ đề ôn thi Violympic tiếng việt lớp 3 NĂM 2023 – 2024 bao gồm có: Vòng 1 - Vòng 2 - Vòng 3 - Vòng 4 - Vòng 5 - Vòng 6 - Vòng 7 có đáp án chi tiết. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: https://www.toaniq.com/de-on-thi-viol...

Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 - 2024 (có đáp án đúng)


Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 - 2024 (có đáp án đúng). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TV LỚP 2 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích). Cô Trang cung cấp bộ đề ôn thi Violympic tiếng việt lớp 2 NĂM 2023 – 2024 bao gồm có: Vòng 1 - Vòng 2 - Vòng 3 - Vòng 4 - Vòng 5 - Vòng 6 - Vòng 7 có đáp án chi tiết. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: https://www.toaniq.com/de-on-thi-viol... - Violympic TV lớp 2:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 2 ...   - Violympic TV lớp 3:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 3 ...   - Violympic TV lớp 4:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 ...   - Violympic TV lớp 5:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 ...   *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 - 2024 Vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-...


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 - 2024 Vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-... (Có đáp án). Đăng ký tài liệu Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 - 2024 Vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-...


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 - 2024 Vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-... (Có đáp án). Đăng ký tài liệu Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 Vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-...


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 Vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-... (Có đáp án). Đăng ký tài liệu Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 - 2024 vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-...


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 - 2024 vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-... (Có đáp án). Đăng ký tài liệu Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 - 2024 vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-...


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 - 2024 vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-... (Có đáp án). Đăng ký tài liệu Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Tuesday 5 September 2023

Tuyển tập 5 chủ đề bổ trợ kiến thức Luyện Từ và Câu lớp 2 theo SGK mới


Tuyển tập 5 chủ đề bổ trợ kiến thức Luyện Từ và Câu lớp 2 theo SGK mới (Có đáp án). Đăng ký tài liệu Tiếng Việt lớp 2 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC CHỦ ĐỀ 1: TỪ LOẠI TỪ, TỪ CHỈ SỰ VẬT, TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM CHỦ ĐỀ 2: CÁC KIỂU CÂU CHỦ ĐỀ 3: DẤU CÂU CHỦ ĐỀ 4: TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA CHỦ ĐỀ 5: MỞ RỘNG VỐN TỪ