Saturday 3 November 2018

Đề thi Violympic Toán 3 VÒNG 4 năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải chi...Hướng dẫn giải đề thi VIOLYMPIC TOÁN 3 VÒNG 4 năm học 2018 - 2019. Các em HS có thể xem phần đề và hướng dẫn giải tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=T60HS9gRAPs

No comments: