Friday 24 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 có đáp án


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 (Có đáp án). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ  CHỦ ĐỀ 2 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ  CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH THOI, DIỆN TÍCH HÌNH THOI  CHỦ ĐỀ 4 – ÔN TẬP PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 5 – ÔN TẬP HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 6 – ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN  CHỦ ĐỀ 7 – ÔN TẬP ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 8 – ÔN TẬP DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 9 – ÔN TẬP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN KHÁC  CHỦ ĐỀ 10 – ÔN TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

No comments: