Saturday 10 December 2016

ĐỀ THI HK1 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 4 NĂM 2016-2017

TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1                                              KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Năm học : 2016 - 2017
Lớp: 4 . . . .                                                                        Môn: Lịch sử & Địa lý
                                                                                           Thời gian: 40 phút
1. Phần Lịch sử:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?
A. Âu Lạc.            B. Văn Lang.               C. Đại Cồ Việt.                 D. Đại Việt.
Câu 2: Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào?
A. 40.              B. 179.              C. 938.            D. 968.
Câu 3: Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?
A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt
B. Cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng
C. Cả hai ý trên đều sai
Câu 4: Hãy nêu những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.
Câu 5: Tại sao Lý Thái Tổ quyết định dời đô ra Thăng Long?
2. Phần Địa lí:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Hoàng Liên Sơn là dãy núi:
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.
Câu 2: Trung du Bắc Bộ là vùng:
A. Có thế mạnh về đánh cá.
B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.
C. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.
D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.
Câu 3: Khí hậu ở Tây Nguyên có đặc điểm là:
A. Có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
B. Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 4: Hãy trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 5: Hãy nêu một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của Tây Nguyên.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐÁP ÁN MÔN SỬ - ĐỊA LỚP 4

A. LỊCH SỬ
I. PHẨN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm
Câu 1: B; Câu 2: C; Câu 3: B
II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 4: (1 điểm)
+ Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực căn cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước. (0,5điểm)
+ Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước (năm 968). (0,5điểm)
Câu 5: (1 điểm) Vùng trung tâm của đất nước, (0,25 điểm) đất rộng lại bằng phẳng, (0,25 điểm) nhân dân không khổ vì ngập lụt. (0,5 điểm)
B. ĐỊA LÍ
I. PHẨN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm
Câu 1: B; Câu 2: C; Câu 3: B
II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 4: (1 điểm)
+ Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp lên; đây là đồng bằng lớn thứ hai nước ta. (0,5 điểm)
+ Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. (0,25 điểm)
+ Đồng bằng Bắc Bộ có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi, có hệ thống đê ngăn lũ. (0,25 điểm)
Câu 5: (1 điểm)
+ Các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau: Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh. (0,5 điểm)
+ Khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa mưa, mùa khô. (0,5 điểm)
Sưu tầm

No comments: