Wednesday 17 August 2016

[Violympic Toán lớp 3] - Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 4)

[Violympic Toán lớp 3] - Hôm nay nguyentrangmath.com xin giới thiệu với các em học sinh lớp 3 các dạng Toán về số tự nhiên mà các em sẽ gặp phải trong kì thi Violympic sắp tới. Chúc các em học tốt!
Bài viết liên quan:
-  Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 3)
- Các dạng toán về phép chia - số dư thường gặp trong violympic Toán lớp 3

Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 4)
Dạng 31:  Tìm số liền trước của số bé nhất có 3 chữ số.
Hướng dẫn
Số bé nhất có ba chữ số là: 100
Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là: 99
Dạng 32: Tìm số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số
Hướng dẫn
Số lớn nhất có ba chữ số là: 999
Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là: 1000.
Dạng 33: 
Trong một phép chia hết có thương là 8. Nếu giữ nguyên số chia và giảm số bị chia đi 9 đơn vị thì thương mới bằng 5 và không dư. Tìm số chia và số bị chia trong phép chia đó.
Hướng dẫn
Thương của phép chia đó giảm đi là: 8 - 5 = 3.
Số chia trong phép chia đó là: 9 : 3 = 3.
Số bị chia trong phép chia đó là: 3 x 8 = 24.
Dạng 34: Tìm một số chẵn có hai chữ số. Biết số đó có chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị.
Hướng dẫn
Chữ số hàng đơn vị của số đó là 2. ( vì 0 x 4 = 0; 4 x 4 = 16 không thỏa mãn)
Chữ số hàng chục của số đó là:  2 x 4 = 8.
Vậy số phải tìm là 82.
Dạng 35: Tìm một số lẻ có 3 chữ số. Biêt chữ số hàng trăm gấp hai lần chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.
Hướng dẫn
Chữ số hàng trăm gấp chữ số hàng đơn vị là: 2 x 3 = 6 (lần)
Chữ số hàng đơn vị của số đó phải là 1 .(vì 3 x 6 = 18)
Chữ số hàng chục của số đó là:  1 x 3 = 3.
Chữ số hàng trăm của số đó là:  1 x 6 = 6
Vậy số cần tìm là; 631.
Dạng 36: Biết số liền sau của một số có 4 chữ số là một số có 5 chữ số. Hỏi số liền trước của số có 4 chữ số đó là số nào?
Hướng dẫn
Số có 5 chữ số đó là: 10000
số có 4 chữ số đó là: 9999
số liền trước số có 4 chữ số đó là: 9998
Dạng 37: Cho y là một số có 4 chữ số. Biết y + 1000 < 2001. Tìm y.
Hướng dẫn
Nếu y + 1000 = 2001 thì y = 2001 - 1000 = 1001. Nên y < 1001.
Mặt khác y lại là số có 4 chữ số nên y = 1000
Dạng 38: Từ 4 chữ số: 5;6;7;8 có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?
Hướng dẫn
  • Chữ số hàng nghìn có 4 cách chọn
  • Chữ số hàng trăm có 3 cách chọn (vì số cần tìm có các chữ số khác nhau)
  • Chữ số hàng trăm có 2 cách chọn (vì số cần tìm có các chữ số khác nhau)
  • Chữ số hàng trăm có 1 cách chọn (vì số cần tìm có các chữ số khác nhau)
Vậy có thể viết được số có 4 chữ số từ 4 số 5; 6; 7; và 8 là: 4 x 3 x 2 x 1 = 24 (số)
Dạng 39:Biết thừa số thứ nhất là một số có 4 chữ số, thừa số thứ hai là 9 và tích là một số có 4 chữ số. Tìm chữ số hàng nghìn của thừa số thứ nhất.
Hướng dẫn
Nếu chữ số hàng nghìn của thừa số thứ nhất là 2 thì tích bé nhất là: 2000 x 9 = 18000
Mà 18000 lại là số có 5 chữ số (không thỏa mãn đề bài). Vậy chữ số hàng nghìn của thừa số thứ nhất phải là 1.
Dạng 40: An nghĩ ra một số, biết rằng số lớn nhất có 3 chữ số bé hơn số của An nghĩ là 534 đơn vị. Hỏi số An nghĩ ra là số nào?
Hướng dẫn
Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999
Số An nghĩ là: 999 + 534 = 1533

Nguyễn Trang
Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 3 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 3. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Violympic trên mạng".
Quý bậc PH quan tâm, liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325 để đặt mua tài liệu.
Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu, các bậc PHHS có thể xem chi tiết tại đây.

No comments: